Kapsam Değerlendirme/Muafiyet İşlemleri

  • Tip Onay Muafiyet/İsteğe Bağlılık değerlendirmesi işlemleri Ulaşım Sistemleri Merkezi Başkanlığı bünyesinde kurulmuş olan “Muafiyet Değerlendirme Komisyonu” uhdesinde gerçekleştirilmektedir.
  • Araç Tip Onay Hizmetleri Müdürlüğümüz komisyona girecek dosyaların gerekli idari ve teknik dokümanlar bakımından ön kontrolünü gerçekleştirerek komisyona havale işlemini gerçekleştirmektedir.
  • Başvuru işlemleri online olarak yapılmaktadır.

 

Tip Onay Muafiyet/İsteğe Bağlılık İşlemleri ile ilgili ücretlendirme Ulaşım Sistemleri Merkezi Başkanlığı Hizmet Bedeli Tarifesinde belirtildiği üzere aşağıdaki şekilde yapılır:

  • Tip Onay İsteğe Bağlılık/Muafiyet (Kapsam Dışı) değerlendirme ücreti, başvurunun Muafiyet Değerlendirme Komitesince karara bağlanması durumunda, başvuru konusu her tip/model başına fatura ettirilir. Marka, tip, ticari tanım, model, üretim/model yılı vb. tanımlamaları aynı olmakla birlikte, başvuru konusu araçların kendi içerisinde ayırt edici teknik özelliklerinde, kullanım amaçlarında, yapısal özellikleri gibi karakteristiklerinde farklılıklar bulunması ve değerlendirme yapılırken bu hususlara ait farklılıkların karara esas teşkil edebilecek nitelikte olması, ilave teknik doküman veya beyanların incelenerek değerlendirme yapılmasını gerektiği veya ilgili mevzuat ve Bakanlık talimatları çerçevesinde farklı maddeler kapsamında sonuç değerlendirmesi yapılması durumunda, Tip Onay İsteğe Bağlılık/Muafiyet (Kapsam Dışı) değerlendirme ücreti, araçların markası, tipi, ticari tanımı, modeli, üretim/model yılı vb. aynı olsa da incelemeye tabi tutulan her araç grubu için ayrı alınır.
  • Tip Onay İsteğe Bağlılık/Muafiyet (Kapsam Dışı) değerlendirme ücreti, başvuru talebi kabul edilen araçlar için başvuru aşamasında alınır.

Güncelleme Yapılmaktadır.

1-Başvurular https://basvuruportal.tse.org.tr/ (BelgeNET) üzerinden yapılacaktır.

Tip Onayı Kapsam Değerlendirme (Muafiyet) Başvuru eğitim videosunu izlemek için tıklayınız.

2-“Başvuru Sahibi Kurumun/ Kuruluşun / Firmanın/ Şahsın ve Firmada İrtibat Kurulacak Kişi” bilgileri yerine ASLA “Başvuru Sahibi Vekil” bilgileri, girilmemelidir.

3-“Tip Onay Kapsam Değerlendirme (Muafiyet) İşlemleri Araç Listesi Formu” MUTLAKA “Başvuru Ekleri” bölümüne yüklenmelidir.

4-İmalatçı (marka sahibi) CE Uygunluk beyanlarında, kullanılan test standartlarına atıf yapılmalıdır. Beyanda, test standartlarına atıf bulunmaması halinde; araca ait ilgili CE Yönetmeliklerine göre Uygunluk Sertifikaları, MUTLAKA sunulmalıdır.

İmalatçı (marka sahibi) tarafından araç kataloğu için genel bilgilendirme amaçlı düzenlenmiş, İmalatçı CE Uygunluk Beyanı kabul edilmeyecektir.

İmalatçı beyanı (Aracın tip onayı ve tip onay müracaatı olmadığını, Aracın tasarım amacını, Aracın kullanım fonksiyonlarını, İmal Tarihini belirten beyan yazısı) İmalatçı CE Uygunluk Beyanı ile birleştirilerek verilebilir.  

İmalatçı beyanına, araç teknik bilgilerini ve imalatçı yetkili onayı içeren, imalatçı unvan, adres vb. ibareleri içermeyen form, broşür, katalog vb. belgelerin, eklenerek sunulması gereklidir.

Tüm imalatçı beyanlarında, yetkilinin e-posta gibi kurumsal iletişim bilgilerinin bulunması, yerinde olur.

5-Sadece Yarışlarda Kullanma Amaçlı Tasarlanmış Araçlar, kapsamında yapılan başvurularda, MUTLAKA tüm şasi numaralarına ait ilgili yarış federasyonu yazısı, sunulmalıdır.

6-E-Kaykay (E-Scooter, E-Kendinden dengeli araç vb.) Muafiyet değerlendirme başvurularında, İmalatçı CE Uygunluk Beyanı yanı sıra araçlara ait model bilgisini içeren, EN 17128:2020 standardına göre yapılmış test raporu veya sertifikasının sunulması, yerinde olur.

7-E-Bisiklet (PEDELEC) Muafiyet değerlendirme başvurularında, İmalatçı CE Uygunluk Beyanı yanı sıra araçlara ait model bilgisini içeren, EN 15194:2017 standardına göre yapılmış, akredite laboratuvar, uygunluk test raporu ve gerekiyorsa sertifikası sunulmalıdır.

8-Teknik nedenlerle, https://basvuruportal.tse.org.tr/ (BelgeNET) üzerinden hizmet verilemediği durumlarda, Müdürlüğümüzü e-posta ile bilgilendirilmeniz sonrasında onay vermemizle birlikte, istenilen belgeleri usule uygun, ıslak imza ve kaşeli olarak, elden ya da posta ile evrak kayıt birimine teslim ederek, başvurularınızı yapılabilirsiniz.

9-Traktör İmalatçısının tasarım amacının dışına çıkarak, farklı bir imalatçının tasarım ve imalatıyla iş makinalarına dönüştürülen araçlar için yapılacak tip onay kapsam (muafiyet) değerlendirme başvurularında, dikkat edilecek hususlar aşağıda ek dosyada belirtilmiştir.

Mail adresi: tiponaydestek@tse.org.tr

Telefon numarası: 03125925000

Adres: 100. Yıl Bulv. No:99 OFİM 2-3. Kat  Ostim Yenimahalle/ANKARA

Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler