ICAO CORSIA Doğrulama

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO-International Civil Aviation Organization), Uluslararası hava seyrüsefer prensipleri ve tekniklerini değiştiren ve uluslararası hava taşımacılığının planlanmasını ve gelişimini teşvik eden Birleşmiş Milletlere bağlı, havacılık alanında faaliyet gösteren bir organizasyondur.
“CORSIA Uluslararası Sivil Havacılık Otoritesi (ICAO) tarafından oluşturulmuş uluslararası havacılık için karbon denkleştirme ve azaltım programı olmakla beraber, CORSIA karbon nötral büyüme hedefini gerçekleştirmek için ICAO tarafından belirlenmiş tek enstrüman değildir.”
ICAO’nun havacılıktan kaynaklanan iklim etkilerini azaltmak için tanımladığı operasyonel iyileştirmeler veya sürdürülebilir havacılık yakıtları gibi diğer önlemleri tamamlayıcı bir enstrümandır.
2016 yılında düzenlenen 39. Konsey Toplantısında, 2020 yılından itibaren uluslararası havacılık faaliyetlerinden kaynaklanan CO2 emisyonlarını azaltmayı hedefleyen CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation) programı kabul edilmiştir.
ICAO’ya üye devletler listesinde bulunan rotalar arasında uçuş gerçekleştiren uçak işleticileri bu rotalardan kaynaklı emisyonlarını izlemek, raporlamak ve doğrulatmak ile yükümlüdür. CORSIA Programı, gönüllü denkleştirme kapsamında katılım sağlayacaklarını beyan eden devletler arasındaki rotalardan kaynaklı emisyonların ise 2021 yılından itibaren denkleştirilmesi gereklidir.
Ülkemizde CORSIA programının yürütülmesinden sorumlu otorite olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) atanmış ve programın ülkemizde yürütülmesine düzenlemek amacıyla Uluslararası Havacılığa Yönelik Karbon Denkleştirme ve Azaltma Şeması Uygulama Talimatı (SHT-CORSIA) yayımlanmıştır.
Enstitümüz, “Havacılık/ICAO CORSIA şeması kapsamında uluslararası uçuşlardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının doğrulanması” kapsamında TS EN ISO 14065:2013 Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması standardı şartlarına uygun olarak TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. Akreditasyon kapsamımız TÜRKAK internet sitesi üzerinden ulaşılabilir (Akreditasyon Kapsamı Sayfa 3).
CORSIA Programı kapsamında gerçekleştirilecek doğrulama faaliyetlerinden, Enstitümüz adına, Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürlüğü atanmıştır. Doğrulama ile ilgili talepler aşağıda iletişim bilgileri verilmiş olan Müdürlüğümüze iletilebilir.

Çalışma Yapılmaktadır…

CORSIA programı kapsamında doğrulama süreci, Enstitümüz tarafından 15.01.43.PR.01 CORSIA DOĞRULAMA PROSEDÜRÜ şartlarına uygun olarak aşağıdaki şekilde yürütülür:

  1. Teklif Talep Formu ile Uçak işleticisinin teklif talebini iletmesi,

Uçak işleticisi aşağıda bulunan 15.01.43.FR.014 CORSIA PROGRAMI TEKLİF/BAŞVURU FORMU ‘nun ilgili bölümlerini doldurarak doğrulama faaliyeti için teklif talebini Müdürlüğümüze e-posta yolu ile iletir.

  1. Teklif verilmesi,

Uçak işleticisinin Teklif Talep Formu ve ekinde beyan ettiği ilgili doküman ve kayıtlar değerlendirilerek gerçekleştirilecek doğrulama faaliyeti için (adam*gün) sayısı belirlenir ve teklif hazırlanır. Hazırlanan söz konusu teklif 15.01.43.FR.013 CORSIA PROGRAMI DOĞRULAMA TEKLİF FORMU aracılığıyla uçak işleticisine e-posta ile iletilir. Maliyet hesaplaması gerçekleştirilirken Muayene Gözetim Ücret Tarifesi dikkate alınır.

Muayene Gözetim Ücret Tarifesi 

Mail: cevreselgozetim@tse.org.tr
Tel: 0312 592 5158
Adres: 100. Yıl Bulvarı, Cevat Dündar Caddesi, 1236. Sokak, No:1, Ostim/Yenimahalle/Ankara

Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler