İnceleme Elemanı Çalıştırılmasına İlişkin Duyuru

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İNCELEME ELEMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU Enstitümüzün Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığınca “Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği” kapsamında yürütülen Akkuyu NGS Sahasında verilmekte olan Nükleer Yapı Denetimi Hizmeti özelinde deneyimli adaylar ile 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 10/A maddesinin Ek 1 inci fıkrası kapsamında belirli süreli geçici nitelikte […]

İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAK ADAY LİSTESİ DUYURUSU

Enstitümüzün 34 Kişilik İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Alım İlanı, 17/02/2024 tarihli ve 32463 sayılı Resmi Gazete’nin “Çeşitli İlanlar” bölümünde yayımlanmış olup başvurular 28.02.2024 tarihinde başlamış, 14.03.2024 tarihinde sona ermiştir. Adaylar, Kariyer Kapısı İşe Alım Platformundan (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ ) e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvuru sonuçlarına erişebilirler. Sözlü sınav tarihi ve yeri ileri bir tarihte ayrıca açıklanacaktır. […]

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi – Ulusal Staj Programı Başvuru Duyurusu

Gençlerimizin fırsat eşitliği çerçevesinde ve liyakat esaslarına uygun olarak kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarınca sunulan staj olanaklarından faydalanmasını sağlamak adına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Ulusal Staj Programı (USP) başlatılmıştır. Program aracılığıyla gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi, staj imkânının zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlere yaygınlaştırılması […]

İnceleme Elemanı Çalıştırılmasına İlişkin Duyuru

Enstitümüzün Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığınca yürütülen Veri Merkezi  ve Kamu Bulut Bilişim Belgelendirme hizmeti özelinde deneyimli adaylar ile 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 10/A maddesinin Ek 1 inci fıkrası kapsamında belirli süreli geçici nitelikte hizmet akdi ile aşağıda belirtilen niteliklere haiz inceleme elemanı çalıştırılacaktır. 1-BAŞVURU ŞARTLARI: Genel Şartlar: 1) […]

TSE İnceleme Elemanı Çalıştırılmasına İlişkin Duyuru

Enstitümüzün Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığınca “Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği” kapsamında yürütülen Akkuyu NGS Sahasında verilmekte olan Nükleer Yapı Denetimi Hizmeti özelinde deneyimli adaylar ile 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 10/A maddesinin Ek 1 inci fıkrası kapsamında belirli süreli geçici nitelikte hizmet akdi ile aşağıda belirtilen niteliklere haiz inceleme […]

İnceleme Elemanı Çalıştırılmasına İlişkin Duyuru

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İNCELEME ELEMANI ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN DUYURU    Enstitümüzün Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığınca “Nükleer Santrallerin Yapı Denetimi Yönetmeliği” kapsamında yürütülen Akkuyu NGS Sahasında verilmekte olan Nükleer Yapı Denetimi Hizmeti özelinde deneyimli adaylar ile 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 10/A maddesinin Ek 1 inci fıkrası kapsamında belirli süreli geçici […]

TSE İnceleme Elemanı Çalıştırılmasına İlişkin Duyuru

Enstitümüzün Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığınca yürütülen mevcut ve yeni projelerde sürdürülebilirlik konusunda deneyimli adaylar ile 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 10/A maddesinin Ek 1 inci fıkrası kapsamında belirli süreli geçici nitelikte hizmet akdi ile Özel Nitelik Gerektiren İşlerde Görevlendirilecek İnceleme Elemanlarına verilecek ücretle çalıştırılmak üzere, aşağıda belirtilen niteliklere haiz […]

2023-2024 ANKARA/MERKEZ KIŞ DÖNEMİ STAJYER LİSTESİ İLANI

2023-2024 Kış Dönemi staj başvuruları kabul edilen aşağıdaki listede adı geçen öğrencilerin staj yapıp yapmayacaklarının 07 Temmuz 2023 Çarşamba günü saat 18:00’a kadar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bildirmeleri (şahsen veya izinsaglik@tse.org.tr mail adresine başvuru formunda verilen elektronik posta adresi üzerinden)  gerekmektedir. Başvuru belgelerinin aslını staj başlayacakları tarihe kadar ibraz etmeyenler ile eksik veya yanlış beyanda bulunanların stajı iptal edilecektir. Staj […]

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Uzun Dönem Staj Başvurusu

ENSTİTÜMÜZ MERKEZİNDE TEKNİK VEYA MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN UZUN DÖNEM STAJ YAPMAK İSTEYENLERİN, BAŞVURULARI  ELEKTRONİK ORTAMDAN;             Enstitümüz merkez bünyesinde Üniversite, Yüksekokul ve Yaz Döneminde staj yapması zorunlu olan lise öğrencilerine yönelik mesleki eğitim amaçlı staj yaptırılmaktadır.             Enstitümüze Staj başvurularına müracaatlar aşağıda verilen başvuru linki üzerinden elektronik ortamda alınacaktır. Elden veya posta yoluyla başvuru […]

CE İşareti Uygunluk Değerlendirme Faaliyetlerinde Görevlendirilmek Üzere İnceleme Elemanı Çalıştırılmasına İlişkin Duyuru

Enstitümüz Belgelendirme Merkezi Başkanlığınca yürütülen CE işareti uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere konusunda deneyimli adaylar ile 132 sayılı Türk Standardları Enstitüsü ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 10/A maddesinin Ek 1 inci fıkrası kapsamında belirli süreli geçici nitelikte hizmet akdi ile aşağıda belirtilen niteliklere haiz inceleme elemanı çalıştırılacaktır. 1-BAŞVURU ŞARTLARI:  Genel Şartlar: 1) 657 sayılı […]