Buhar Geri Kazanım Üniteleri Uygunluk Değerlendirmesi 

Enstitümüz; Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında terminaller, akaryakıt istasyonları ve tankerlerde buhar geri kazanım sistemlerinin muayenelerini yürütmektedir.

TSE hangi buhar geri kazanım sistemleri muayenelerini yapmaktadır?
Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında aşağıdaki faaliyetleri yürütmektedir.;

  1. Akaryakıt istasyonlarının Yönetmelik, TS EN 16321-1 ile TS EN 16321-2 standartları referans alınarak uygunluk değerlendirmelerini yapmak,
  2. Akaryakıt istasyonlarında benzin ve naftanın tankerlerden akaryakıt istasyonlarındaki depolama tanklarına aktarımına ilişkin gerekliliklerin Yönetmelik kapsamında uygunluğunu değerlendirmek,
  3. Terminallerde bulunan sabit tavanlı tanklar ile yüzer tavanlı tanklar için gereklilikleri sağlamak üzere Yönetmelik kapsamında uygunluklarını değerlendirmek ve doğrulamak,
  4. Terminallerde, tankerlerin dolumu ve boşaltımına ilişkin gereklilikler ile buhar geri kazanım sistemi ve ünitesine ilişkin gerekliliklerin Yönetmelik kapsamında uygunluğunu değerlendirmek ve doğrulamak,
  5. Terminallerde bulunan buhar geri kazanım ünitesi çıkışında yapılan emisyon ölçüm sonuçlarını yönetmelik kapsamında değerlendirmek,
  6. Karayolu ve Demiryolu Tankerlerinin Yönetmelik kapsamında uygunluklarını muayene yaparak raporlamak ve sertifikalandırmak,

TERMİNALLER:

Yönetmelik Yayınlanma Tarihi

Yönetmelik Yürürlüğe Girme Tarihi

Ürün Çıktı Miktarı

Geçiş Tarihi

05.12.2018

23.12.2020

Mevcut terminallerdeki yeni depolama tesisleri ve yeni terminaller

1/1/2021’den itibaren

Ürün çıktı miktarı 50.000 ton/yıldan büyük terminallerin mevcut depolama tesisleri

1/1/2023’den itibaren

Ürün çıktı miktarı 25.000 – 50.000 ton/yıl arasında olan terminallerin mevcut depolama tesisleri

1/1/2024’den itibaren

Ürün çıktı miktarı 25.000 ton/yıldan küçük terminallerdeki mevcut depolama tesisleri

1/1/2025’den itibaren

AKARYAKIT İSTASYONLARI:

1) Akaryakıt istasyonlarındaki depolama tankları:

Yönetmelik Yayınlanma Tarihi

Yönetmelik Yürürlüğe Girme Tarihi

Ürün Çıktı Miktarı

Geçiş Tarihi

05.12.2018

23.12.2020

İnşaat ruhsatı alınmış, iskanı henüz alınmamış akaryakıt istasyonları

1/1/2021’den itibaren

Yıllık ürün çıktı miktarının, 1.000 m3’ten fazla olduğu veya yıllık ürün çıktı miktarının 100 m3’ün üzerinde olduğu ve yerleşim yerlerinde bulunan mevcut akaryakıt istasyonları

1/1/2023’den itibaren

Yıllık ürün çıktı miktarı, 500 m3 ile 1.000 m3 arasında olan mevcut akaryakıt istasyonları

1.1.2024’den itibaren

Yıllık ürün çıktı miktarı, 100 m3 ile 500 m3 arasında olan mevcut akaryakıt istasyonları

1.1.2025’den itibaren

2) Akaryakıt istasyonlarındaki dispenser:

Yönetmelik Yayınlanma Tarihi

Yönetmelik Yürürlüğe Girme Tarihi

Ürün Çıktı Miktarı

Geçiş Tarihi

05.12.2018

23.12.2020

Planlanan ürün çıktı miktarı 500 m³/yıldan büyük olan yeni akaryakıt istasyonları ile ürün çıktı miktarı 100 m³/yıldan büyük olan ve yerleşim yerlerinde bulunan yeni akaryakıt istasyonları

1/1/2021’den itibaren

Ürün çıktı miktarı 3000 m³/yıl’dan büyük mevcut akaryakıt istasyonları ile ürün çıktı miktarı 100 m³/yıldan büyük olan ve yerleşim yerlerinde bulunan mevcut akaryakıt istasyonları

1/1/2024’den itibaren

Ürün çıktı miktarı 3000 m³/yıl’dan büyük mevcut akaryakıt istasyonlarında, büyük bir tadilat yapılması planlanıyorsa Yönetmelik yürürlüğe girme tarihinden sonra yapılacak tadilatla birlikte

1/1/2021’den itibaren

Diğer akaryakıt istasyonlarında

1.1.2025’den itibaren

Muayene sonucunda uygunsuzluk olması durumunda uygunsuzluk giderme süresi nedir? Tamir ayar sonrası muayenesinin ne zaman yapılması gerekir?
Gerçekleştirilen denetimde uygunsuzluk ortaya çıkması durumunda, işletmecinin en geç bir ay içerisinde uygunsuzluğu gidermesi gereklidir. Tamir ayar sonrası muayene başvurusu yapılarak denetimi takip eden 6 hafta içerisinde uygunsuzluğun giderildiğine ilişkin denetimin tekrar edilmesi gerekir.
Enstitümüz; Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında terminaller, akaryakıt istasyonları ve tankerlerde buhar geri kazanım sistemlerinin muayenelerini yürütmektedir.

Kontrol Kriterleri ve Açıklamalar
Akaryakıt İstasyonları – İstasyon muayenelerine ilişkin sıkça sorulan sorular ve ilgili cevaplar aşağıda yer almaktadır
Akaryakıt İstasyonları

Terminal ve Depolama Merkezleri

Karayolu Tankerleri ve Sarnıç Vagonlar

Akaryakıt İstasyonları ve Terminal/Depolama Merkezleri Başvuru Kılavuzu 

Akaryakıt istasyonları ve terminallerde bulunan Buhar Geri Kazanım Sistemlerine ait kontrol kriterleri ve sektörden gelen sorulara verilen cevapları aşağıdaki linkten indirebilirsiniz…

TSE’ye muayene başvurusu nasıl yapılır?

https://basvuruportal.tse.org.tr/ adresinden başvurular yapılabilmektedir. Periyodik muayene başvurularının Mart ayı sonuna kadar yapılması gerekmektedir.
Yeni terminaller, yeni depolama tesisleri ve yeni akaryakıt istasyonları için ne zaman başvurmamız gerekiyor? Başvuru süresi nedir?
Yeni akaryakıt istasyonlarında; işletmeci ilk muayene başvurusu yaparak, Faz II buhar geri kazanım sistemini faaliyete geçtikten sonraki ilk 6 hafta içerisinde TSE’ye onaylatması gerekmektedir.
Periyodik başvuru süreleri nelerdir? Ne zaman ve nereye başvuru yapmamız gerekiyor? Ürün çıktı miktarlarına göre başvuru tarihlerinde farklılık var mı?
Periyodik muayene başvuruları işletmeci tarafından, ilgili yılın Ocak ayının başından 31 Mart’a kadar basvuru@tse.org.tr adresine yapılır.
Ürün çıktı miktarlarına göre geçiş başlangıç tarihleri aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir. Periyodik muayene başvuruları tabloda ürün çıktı miktarına karşılık gelen yılın Ocak ayının başından 31 Mart’a kadar yapılır. 3 yılda bir periyodik muayenelerin tekrar edilmesi gerekmektedir.

Akaryakıt İstasyonları ve Terminal / Depolama Merkezleri Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.

Karayolu Tankerleri ve Sarnıç Vagonlar Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.


BUHAR GERİ KAZANIM SİSTEMLERİ MUAYENELERİ ÜCRET ÇİZELGESİ

Faaliyet/Hizmet

Ücret
(1 Ocak-30 Haziran 2023 arası için)

Buhar Geri Kazanım Sistemleri Terminal Muayeneleri

Genel Muayene Ücreti (Terminal ve Depolama Başına)

11.150 TL +KDV

Dolum Adası Muayene Ücreti

1.395 TL +KDV

Depolama Tankı Muayene Ücreti

1.395 TL +KDV

Doküman İnceleme Ücreti

2.790 TL +KDV

Avans Ücreti

2.790 TL

Buhar Geri Kazanım Sistemleri Akaryakıt İstasyonları Muayeneler

Genel Muayene Ücreti (İstasyon Başına)

5.575 TL +KDV

Dispenser Muayene Ücreti (tek dolum ucu için)

2.790 TL +KDV

İlave Dolum Ucu Muayene Ücreti

690 TL +KDV

Depolama Tankı Muayene Ücreti

1.395 TL +KDV

Doküman İnceleme Ücreti

2.790 TL +KDV

Avans Ücreti

2.790 TL

Buhar Geri Kazanım Sistemleri Rapor/Belge Yenileme/Kopya İşlemleri

Rapor/Belge Yenileme

410 TL +KDV

Rapor/Belge Kopyası Oluşturma

65 TL +KDV

Ulaşım Ücreti (Not 4)

Günlük Araç Ücreti

585 TL/Gün

Km Başı Ücret

 4 TL

Not 1: Ücretlerde iaşe ve ibate bedelleri hariçtir.

 

 

 

İletişim
Aşağıda yer alan telefon numaralarından veya bgk@tse.org.tr adresinden destek alabilirsiniz.

İlgili Birim

Sorumluluk Alanı

Telefon

Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı

Akaryakıt İstasyonu Muayeneleri
Depolama Tankı / Terminal Muayeneleri

0312 592 51 42
0312 592 52 59
0312 592 52 24

Ulaşım ve Lojistik Sistemleri Merkezi Başkanlığı

Tanker Muayeneleri

0312 592 50 40

Konya Bölge Koordinatörlüğü 

TS EN 16321-1 standardına göre testler ve Deney Belgelendirmesi

0332 239 0480

 

 

Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler