Asansör Yönetmeliği Uygunluk Değerlendirme İşlemleri 

2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Kapsamımız:
– Asansörler için Tam Kalite Güvencesi- Modül H1 (2014/33/AB Ek XI)
-Asansörlerin Birim Doğrulamaya Dayalı Uygunluğu (Modül G),(2014/33/AB Ek VIII) 
Asansörlerde CE Uygunluk Değerlendirme İşlemleri:
Aşağıda belirtilen doküman listesi online başvuru sisteme yüklenerek onaylandığında başvuru süreci başlar. Başvuru Ekleri
1- Direktifler Müdürlüğü Başvuru Formu ve Sözleşme
2- Asansör Yönetmeliği Bilgi Formu
3- Başvuru Sahibi Kuruluşun Unvanını, Yasal Statüsünü ve Temsil ve İlzam Yetkisi Olan Yöneticilerini Belirten Ticaret Sicil Gazetesi’nin Kopyası, Yurt Dışı Kuruluşlarda İse Muadili Yasal Bir Belge
4- Başvuru Sahibi Kuruluş Yetkililerinin İmza Sirküleri
5- Başvuru Sahibi Kuruluş İle Üretim Yeri Sahibi Kuruluş Farklı İse Aralarındaki Anlaşmayı Gösteren Belge
6- Marka Tescil Belgesi Fotokopisi
7- Başvuru Avansının Yattığını Gösteren Belge
8- Makine ve Elektrik/Elektronik Mühendislerine ait tam zamanlı çalıştığını gösteren belgeler
9- Asansör Teknik Dosyası
10- Kalite Sistem Dosyası (Modül H1 kapsamında yapılan başvurularda)
11- Teknik Dosya Değişiklik Bildirim Formu ‘eğer halihazırda TSE’den belgeli ise’

Direktif Sorumlu:
Oktay Akman
Tel: 90 – 312 416 65 68
Faks: 90 – 312 416 62 82
Mail: oakman@tse.org.tr
(Şeflik, Müdürlük veya Merkez/Daire Başkanlığına ait mailin, aktif olarak kontrolünün yapılıyor olması gerekir.)
Direktif Müdürlüğü genel mail adresi: ce@tse.org.tr
Direktifler Müdürü telefon numarası: 0312 416 64 99
Adres: Necatibey Caddesi No: 112 Bakanlıklar / Ankara

Genel Filtreler
Yalnızca Tam Eşleşmeler
İçeriklerde Ara
Başlıklarda Ara
Alıntılarda Ara
İçerik Tipi
Hizmetler
Haberler
Duyurular
Sayfalar
İçerik Türü
Ekler

Önerilen Aramalar hizmetlerimizduyurularhaberler